ABOUT US

who we are

RELX Infinity เป็นหนึ่งในระบบพ็อดบุหรี่ไฟฟ้าของแบรนด์ RELX ที่ได้รับการพัฒนาจากรุ่น RELX Zero และ RELX ALPHA เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปขึ้นอยู่กับปัญหาที่ผู้ใช้ RELX ประสบในอดีต ดังนั้นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดีกว่าจึงไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะ RELX Zero เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมาอย่างยาวนาน เป็นที่นิยมอย่างยิ่งในหมู่ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ผลิต RELX ให้ความสำคัญคือผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้ใช้ทุกคนที่ต้องการใช้ RELX Infinity . . . . เพิ่มผลลัพธ์แล้ว ไม่ต้องหลบๆซ่อนๆเพื่อหามุมสูบบุหรี่

Our Founder Team

ธนาธิป ศรีสุข

ธนาธิป ศรีสุข

ผู้ก่อตั้ง

Our Administrator Team

Our Accountant Team

ชาติ วิเชียรชาญ

ชาติ วิเชียรชาญ

หัวหน้าทีม Administrator

เมนิลา บำรุงกาญจน์

เมนิลา บำรุงกาญจน์

ผู้ร่วมทีม Administrator

กมลภู ศิริธารา

กมลภู ศิริธารา

ผู้ร่วมทีม Administrator

ณภัทร เหล่าอรุณ

ณภัทร เหล่าอรุณ

ผู้ร่วมทีม Administrator

ศรัณย์ เรืองสมัย

ศรัณย์ เรืองสมัย

หัวหน้าทีม Accountant

ภาสกร ธรรมภักดิ์

ภาสกร ธรรมภักดิ์

สมาชิกในทีม Accountant

ฉัตรชยา เรืองฤทธิ์

ฉัตรชยา เรืองฤทธิ์

สมาชิกในทีม Accountant

ชลธิมา เสนาวงศ์

ชลธิมา เสนาวงศ์

สมาชิกในทีม Accountant

Our Web Developer Team

ธนิดา เลิศคุณวงส์

ธนิดา เลิศคุณวงส์

หัวหน้าทีม Web Developing

Our Content Reviewer Team

ธนิดา เลิศคุณวงส์

ธนิดา เลิศคุณวงส์

หัวหน้าทีม Content Review

Our Content Creator Team

เมษา ชัยชนา

เมษา ชัยชนา

หัวหน้าทีม Content Creating

ขวัญใจ สิริอนันต์

ขวัญใจ สิริอนันต์

ผู้ร่วมทีม Content Creating

กชพรรณ ไกรรอด

กชพรรณ ไกรรอด

ผู้ร่วมทีม Content Creating

รัญชน์ มั่นคงประสิทธิ์

รัญชน์ มั่นคงประสิทธิ์

ผู้ร่วมทีม Content Creating

Our Digital Marketer Team

กรณ์ รัตนประเสริฐ

กรณ์ รัตนประเสริฐ

หัวหน้าทีม Digital Marketing

ณัฐวดี งามขวัญ

ณัฐวดี งามขวัญ

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing

ธรรมิกา สกุลวงศ์

ธรรมิกา สกุลวงศ์

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing

ธนาธิป ธนเจริญกิจ

ธนาธิป ธนเจริญกิจ

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing